Úvod > AI Služby

Naše AI Služby

Co Nabízíme

Virtuální AI Asistent

Virtuální AI asistent je umělá inteligence, která automatizuje veškerou chatovou/písemnou a hlasovou komunikaci a lze ji vytrénovat na základě specifických dat Vaší společnosti. To jí umožňuje přesně zpracovávat a zodpovídat dotazy zákazníků, či poskytovat informace tak, jako by to byl expert z vašeho týmu

60 – 90 % ušetření času stráveném na zákaznické podpoře

 • AI asistenti nepotřebují přestávky na dovolenou a poskytují nepřetržitou službu 24/7/365
 • Odpovídají inteligentně, trefně a ihned na všechny informace ohledně společnosti
 • Navíc se asistent nikdy neunaví, nespí a jeho nálada zůstává přesně taková, jakou mu během vývoje určíme (např. veselý, entuziastický, profesionální)
 • AI asistenti zvládají dotazy rychleji a přesněji než lidé, což zlepšuje zákaznický servis

Automatizace obchodních procesů & zvýšení konverzního poměru a prodejů

 • AI asistent dokáže působit jako profesionální obchodník a vyvracet námitky zákazníků -> což vede ke znatelnému zvýšení klientské spokojenosti a tím pádem i prodejů
 • AI asistenti identifikují potenciální zákazníky
 • Eliminují riziko ztráty jakékoliv příležitosti
 • Konverzační kvalifikace potenciálních zákazníků a zachycení jejich údajů -> ty lze pak automaticky přeposílat do požadovaného CRM systému
 • Nahrazení virtuálních asistentů AI asistenty přináší lepší výsledky a úspory nákladů
 • Úspora času spočítaná mezi 60-90% v oblasti zákaznické podpory

Vícejazyčnost

 • AI asistent komunikuje plynně až ve 100 světových jazycích, čímž odstraňuje jazykovou bariéru a otevírá prostor pro komunikaci s mnohem širším polem zákazníků a snižuje potřebu najímat zaměstnance s rozdílným mateřským jazykem

Trénování & Znalostní báze

 • „Vytrénování“ AI asistenta znamená nahrání zdrojových informací do znalostní báze, ze které bude asistent čerpat pro zodpovězení dotazů a zpráv uživatele
 • Tento proces probíhá ve dvou fázích:
 • První/iniciální trénování probíhá během vývoje samotného asistenta, kde použijeme veřejně dostupná data z web. stránek, dokumentů a dalších textových informací o Vaší firmě a nahrajeme je do znalostní báze
 • Druhá fáze nastává až po nasazení, kdy je možné AI asistenta dodatečně dotrénovat a nahrát další data do jeho znalostní báze, prostřednictvím našeho „Dashboardu“, ke kterému klient dostává po nasazení přístup – Je tedy na klientovi, zda bude chtít asistenta dotrénovat po nasazení nahráním dokumentů jednoduše sám, či nechá na nás v rámci údržby

Kanály komunikace

 • Asistenta lze nasadit na několik komunikačních kanálů, kde obstarává veškerou chatovou, či hlasovou komunikaci a umožňuje další funkcionality (odvíjí se od dané platformy):
  • Webová stránka
   • Asistenta lze nasadit do libovolného místa na webové stránce. Nejčastěji žádaný je klasický widget v dolním rohu stránky, lze však i umístit na libovolné místo na webu jako iframe
  • Whatsapp Business
  • Facebook Business stránka
   • Lze automatizovat odpovědi na komentáře pod příspěvky
  • Instagram Business profil
   • Lze automatizovat odpovědi na komentáře pod příspěvky
   • Lze automatizovat odpovědi na stories, nebo klíčová slova
  • Telegram
  • Discord
   • Asistenta lze umístit do lib. Kanálu, kde může komunikovat 1:N, tzn. že zvládne komunikovat s více uživateli najednou a automatizuje tím interakce s celkovou komunitou
  • Slack
  • Microsoft Teams
  • Twilio SMS (hlasový výstup)
  • Alexa (hlasový výstup) 

Dodatečné funkcionality

 • Do rozhraní asistenta se dají zakomponovat dodatečně funkcionality jako:
  • Předání konverzace lidskému operátorovi:
   • Konverzace jde kdykoli přepnout na lidského operátora, pakliže AI vyhodnotí, že uživatel projevil takový zájem. Nebo lze samozřejmě přepnutí vynutit ručně zpoza dashboardu. Posléze lze konverzaci opět přepnout na AI.
  • Calendly
  • Youtube videa
  • Google Formulář
  • Google Mapa

Typy asistentů & Cenová relace

 • Výslednou cenovou relaci asistenta ovlivňuje několik faktorů:
  • Objem znalostní báze / množství vstupních dat
  • Měsíční vytěžovanost – tzn. počet aktivních uživatelů a konverzací
  • Počet integrací – tzn. na jaké všechny kanály bude třeba AI asistenta napojit (základní typ komunikace je Text a Integrace pouze webové stránky)

Základní AI asistent pro menší podniky 

 • Pro malé podniky s informačním webem (FAQ, Služby, O nás, Kontakty)
 • Doba vývoje: Do 1 měsíce
 • Jednorázový poplatek za vývoj: od 30 000,- Kč a výše

Pokročilý AI asistent pro středně velké firmy

 • Pro středně velké firmy (rozsáhlé FAQs, Dlouhý katalog služeb, O nás, Kontakty, Blog),
  E-commerce – s rozsáhlou databází, či produktovým katalogem
 • Doba vývoje: Do 2 měsíců
 • Jednorázový poplatek za vývoj: od 100 000,- Kč a výše

Enterprise AI asistent pro velké společnosti a instituce

 • Pro společnosti s velmi rozsáhlou databází informací (FAQs, produktové katalogy) a SOP (standardních operačních procedur) a vysokou zátěží, četností zpráv a požadavky na nejvyšší úroveň zabezpečení
 • Doba vývoje: Do 3 měsíců
 • Jednorázový poplatek za vývoj: od 250 000,- Kč a výše

Integrace

 • V ceně každého typu asistenta je zahrnuta integrace/nasazení na webové stránky
 • Jako výsledný klient dostane od nás vyexportovaný HTML/Javascript kód, který lze jednoduše začlenit do jeho web. stránek a automaticky se vykreslí widget v pravém dolním rohu
 • Každá dodatečná integrace na další platformu se doplácí, a to fixním poplatkem 10 000,- Kč.

Měsíční Provozní náklady

 • Technické Poznámky:
 • Využitý typ umělé inteligence: Claude III
  • Důvod: Dle našich dosavadních zkušeností tato AI / jazykový model, nabízí nejlepší poměr cena/výkon/logika + schopnost zvládat český jazyk a udávat přesně a faktické výsledky  
 • Výměna za jiný model AI: Je samozřejmě možnosti nahradit tento model AI jiným jazykovým modelem na přání explicitní přání klienta, nicméně se v takovém případě nemůžeme zaručit za nejlepší možné a faktické výsledky umělé inteligence pro účely zákaznické podpory
 • Každá zpráva od umělé inteligence stojí výpočetní výkon, který je potřeba k jejímu vygenerování a ten je samozřejmě zpoplatněn -> Cenu každé AI odpovědi tudíž nejvíce ovlivňují:
  • Zapnutá / Vypnutá Konverzační historie
  • Délka zprávy
  • Délka vstupních dat / velikost databáze
  • Model umělé inteligence
 • Pro jednoduchost jsme pro naše klienty vytvořili fixní cenové tarify, které pokrývají pevně daný počet zpráv každý měsíc a počítají již s průměrnou délkou zpráv.
 • Zároveň je do tarifů i zahrnuta dodatečná údržba & nadstandardní technická podpora ze strany HypeDigitaly (zaškolení, oprava bugů / chyb, email / tel. podpora, poskytnutí dashboardu, technické konzultace, atd.)

Základní 

 • Počet AI odpovědí / měsíčně: 5 000 
 • Cena: 5000,- Kč / Měsíčně

Střední

 • Počet AI odpovědí / měsíčně: 15 000
 • Cena: 10 000,- Kč / Měsíčně

Rozšířený

 • Počet AI odpovědí / měsíčně: 50 000
 • Cena: 30 000,- Kč / Měsíčně

Demo & Ukázka

GDPR

 • Plně dodržujeme GDPR a náš produkt a všechny platformy, které používáme jsou v souladu s EU GDPR 
 • Pro více informací tento odkaz, či se lze přímo zeptat našeho AI asistenta 🙂